Rozpoczynamy nowy projekt!

Rozpoczynamy nowy projekt!

Z ogromną dumą ogłaszamy projekt “Edukacja Bez Granic” (Education Without Borders) – innowacyjne przedsięwzięcie z dziedziny edukacji dorosłych, wspierane w ramach akcji KA122-ADU. Projekt skupia się na krótkoterminowych projektach mobilności dorosłych uczących się oraz kadry z sektora edukacji dorosłych.

Czas realizacji projektu: Od 1 sierpnia 2022 roku do 31 stycznia 2024 roku.

Nasze cele projektu są klarowne i ambitne. Koncentrują się na rozwoju kluczowych kompetencji w obszarach stosowania innowacyjnych metod pracy edukacyjnej oraz realizacji edukacji hybrydowej.

Projekt “Edukacja Bez Granic” to nie tylko znaczący krok w rozwoju edukacji dorosłych, ale także znakomite przykłady, jak innowacyjne podejście do nauki może prowadzić do rozwoju kompetencji na miarę XXI wieku. Pozwala to naszym uczestnikom pogłębiać swoją wiedzę, rozwijać się zawodowo oraz przyczyniać się do poprawy jakości edukacji.

Zapraszamy do śledzenia naszego projektu, który otwiera nowe horyzonty edukacyjne i umożliwia naukę bez granic.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content