Konsekwencje przemocy w rodzinie

Konsekwencje przemocy w rodzinie

Ze wszystkich badanych osób w kontekście przemocy w rodzinie w zależności najsilniejsza okazała się ta między przemocą emocjonalną i zaniedbaniem emocjonalnym, a próbami samobójczymi oraz samookaleczeniami.

W badaniach wykazano silny związek między przemocą i zaniedbaniem a:

  • paleniem tytoniu
  • złym sposobem odżywiania
  • niską aktywnością fizyczną
  • nadużywaniem alkoholu i narkotyków
  • depresją
  • próbami samobójczymi oraz sprawstwem przemocy (Bellis i in., 2014; Felitti i in., 1998; WHO, 2006).

Wg badania FDDS na grupie studentów konkretne przykłady konsekwencji przemocy w rodzinie to:

  • przemoc fizyczna → ryzykowne używanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
  • przemoc emocjonalna → nieobecność w pracy lub na uczelni z powodu złego samopoczucia
  • zaniedbanie emocjonalne → nieobecność w pracy lub na uczelni z powodu złego samopoczucia
  • bycie świadkiem przemocy domowej → wczesne rozpoczęcie palenia papierosów, większa liczba partnerów seksualnych, wczesna inicjacja seksualna, nieobecność w pracy lub na uczelni z powodu złego samopoczucia, używanie substancji psychoaktywnych (Makaruk i in., 2018).

Artykuł opracowany na podstawie prezentacji psychoterapeutki Ewy Kalińskiej-Grądziel.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content