Zapobieganie i redukowanie agresji u dzieci

Zapobieganie i redukowanie agresji u dzieci

Gdy pojawia się agresja wśród dzieci, reakcje dorosłych często skierowane są na skutki, a nie przyczyny zaburzonego zachowania. Przy kontrolowaniu agresji u dzieci ważne jest więc poszukiwanie odpowiedzi: czym jest ona spowodowana? Czy to walka o zaspokojenie potrzeb? Zapewnienie sobie bezpieczeństwa? Wołanie o pomoc? Krzyk o zainteresowanie otoczenia? Czasami agresja u dzieci służy po prostu redukcji lęku i rozładowaniu frustrujących emocji. Właściwy stosunek dorosłych zarówno do źródeł, jak i do przejawów zachowań agresywnych, może mieć znaczący wpływ na ich kontrolowanie.

Co więc mogą i powinni zrobić dojrzali rodzice, kiedy ich dziecko wykazuje zachowania agresywne wobec dorosłych i/lub rówieśników?

  • zaakceptować pierwsze reakcje gniewu małego dziecka i traktowanie ich jako sposobu na rozładowanie napięcia;
  • budować bliskie i serdeczne więzi z dzieckiem, pełne szacunku – tak, aby dziecko nie musiało manifestować dominacji/karania rodziców;
  • uczyć dziecko jasnego rozróżniania, co jest dobrym zachowaniem, a co złym;
  • wychowywać dziecko w systemie powszechnie akceptowanych norm społecznych i wartości oraz systematyczne uczenie go przestrzegania zasad życia w społeczeństwie;
  • ograniczyć okazje do powstawania u dziecka potrzeby agresji – poprzez zaspokajanie potrzeb dziecka i przestrzeganie, aby agresywne zachowania nie przynosiły pożądanych przez nie rezultatów;
  • wycofać się z karania agresji;
  • rozwijać u dzieci umiejętność dochodzenia do kompromisów i innego rozwiązywania sytuacji niż przemocowe;
  • pomagać dziecku w rozładowywaniu negatywnych emocji bez stosowania agresji.

Więcej pomysłów na to, jak radzić sobie z agresją u dzieci, znajdziecie Państwo w książce Psychologia rodziny pod redakcją naukową Iwony Janickiej i Hanny Liberskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content