Jak pomóc dzieciom zagrożonym przemocą?

Jak pomóc dzieciom zagrożonym przemocą?

Ważna jest wczesna diagnoza przemocy rówieśniczej w grupie, ponieważ mamy bardzo duże szanse zapewnienia skutecznej pomocy.

Istnieją dwa etapy pomagania: profilaktyka i interwencja.

PROFILAKTYKA PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ:

  • inicjowanie aktywności wymagających współpracy między uczniami
  • inicjowanie aktywności związanej z koniecznością komunikacji między uczniami
  • przesadzanie uczniów
  • praca w grupach losowych
  • organizacja innych kontekstów sytuacyjnych np. nocleg w szkole
  • ustalenie reguł klasowych wspólnie z uczniami
  • zajęcia edukacyjne dotyczące przemocy rówieśniczej nastawione na budowanie pozytywnych relacji
  • delegowanie osoby pozytywnie postrzeganej przez grupę do „zaopiekowania się” uczniem zagrożonym przemocą

PAMIĘTAJ!
Możesz być jedyną osobą, która
zauważyła, że dziecko potrzebuje pomocy!

Twoja reakcja jest bardzo ważna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content