Jak opracować scenariusz szkolenia?

Jak opracować scenariusz szkolenia?

Opracowanie scenariusza szkolenia online warto zacząć od sporządzenia ramowego planu szkolenia, gdzie będą spisane kolejno poszczególne tematy i zagadnienia. Następnie można przygotowywać scenariusz szkolenia, czyli dokument, który pozwala w jednym rzucie oka zobaczyć wszystko, co dzieje się w jego trakcie — najważniejsze stwierdzenia, pytania, działania oraz ćwiczenia. Jest czymś w rodzaju mapy, dzięki której trener może monitorować przebieg szkolenia i sprawdzać, czy wszystko jest realizowane zgodnie z planem itp. Przygotowując scenariusz szkolenia należy przełożyć opisane treści na metody szkoleniowe adekwatne do realizowanego celu oraz podzielić całość na bloki szkoleniowe, czyli moduły, i zaplanować przerwy. Do opracowania scenariusza szkolenia online pomocna może być poniższa tabela (jest to propozycja, którą można dostosować do swoich potrzeb).

tekst: dr Iwona Ulfik-Jaworska

Aby zobaczyć przykładowy scenariusz szkolenia online, zachęcamy do pobrania naszego darmowego e-booka “”Edukacja i spotkania online – angażujące formy prowadzenia zajęć”, który dostępny jest tu: POBIERZ E-BOOKA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content