Czym jest edukacja hybrydowa?

Czym jest edukacja hybrydowa?

Edukacja hybrydowa to nowa forma uczenia, która zyskała na popularności w ciągu ostatnich dwudziestu lat w miarę rozwoju technologii komunikacyjnych i internetu. Na początku ta forma edukacji polegała na łączeniu tradycyjnych, stacjonarnych zajęć z korzystaniem z materiałów edukacyjnych dostępnych online. W ostatnich kilku latach ta forma edukacji rozwija się bardzo prężnie. Mają na to wpływ następujące czynniki:

  • rozwój platfom edukacyjnych online,
  • wzrost dostępności do internetu ,
  • konieczność dostosowania się do nauczania zdalnego w dobie pandemii COVID-19,
  • konieczność dostosowania się do potrzeb uczestników wydarzeń edukacyjnych.

Rozwój edukacji hybrydowej nadal trwa, a jej przyszłość zależy od rozwoju technologii i potrzeb uczestników wydarzeń edukacyjnych. Warto zauważyć, że są grypy społeczne mające utrudniony dostęp do edukacji w formie stacjonarnej. Dla przykładu warto wymienić chociażby osoby:

  • niepełnosprawne, chore, z utrudnioną możliwością przemieszczania się,
  • opiekujące się innymi osobami zależnymi np. rodzice małych dzieci, opiekunowie osób starszych lub chorych,
  • zamieszkałe na terenach oddalonych od większych aglomeracji miejskich o utrudnionej mobilności itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content