Rozpoczęliśmy rekrutację uczestników do projektu!

Rozpoczęliśmy rekrutację uczestników do projektu!

Ogłaszamy rozpoczęcie rekrutacji na uczestników projektu “Edukacja Bez Granic.” Projekt ten, realizowany przez Fundację PROEDU, ma na celu rozwijanie kompetencji związanych z realizacją szkoleń w formule hybrydowej. Nasza organizacja zawsze kieruje się dążeniem do doskonalenia swoich działań, a projekt “Edukacja Bez Granic” to kolejny krok na tej drodze.

W projekcie tym planujemy zaangażować 3 osoby, które są członkami Zarządu Fundacji PROEDU, oraz 5 edukatorów, którzy od pewnego czasu współpracują z nami. Wybór uczestników będzie oparty na czterech kluczowych kryteriach:

  • zdiagnozowanie potrzeby dokształcenia w zakresie realizacji szkoleń w formule hybrydowej
  • motywacja do realizacji szkoleń w formule hybrydowej
  • wyrażenie woli udziału w projekcie oraz wykorzystanie w przyszłości zdobytej wiedzy i umiejętności w organizacji przez minimum 1 rok,
  • współpraca z Fundacją od minimum roku.

Metoda rekrutacji, którą wybraliśmy, wynika wprost z potrzeb osób zajmujących się edukacją dorosłych w naszej Fundacji. Osoby zainteresowane projektem brały udział w tworzeniu strategii rozwoju Fundacji na lata 2022-2025, co dowodzi ich zaangażowania w naszą działalność. Będziemy przeprowadzać rekrutację w sposób transparentny, uczciwy i niewykluczający, aby zapewnić każdemu równą szansę na udział w projekcie.

Uczestnicy projektu będą osobami zatrudnionymi w firmie lub regularnie z nią współpracującymi w zakresie głównych działań organizacji. Współpraca będzie poparta stosownymi dokumentami, takimi jak umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, umowy o współpracy czy umowy o wolontariat.

Rozpoczęliśmy tę rekrutację z ogromnym entuzjazmem i wiarą, że projekt “Edukacja Bez Granic” przyczyni się do dalszego rozwoju naszej organizacji. Cieszymy się, że będziemy mieli okazję pracować z wyjątkowymi osobami, które podzielają naszą pasję do edukacji dorosłych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content