O organizacji gościnnej: Eurosuccess Consulting

O organizacji gościnnej: Eurosuccess Consulting

Mamy przyjemność przedstawić Wam organizację, która będzie gościć nas w ramach projektu “Edukacja Bez Granic”. Eurosuccess Consulting to instytucja o imponującym dorobku i zaangażowaniu w różnorodne dziedziny edukacji, rozwoju projektów i działalności na rzecz społeczności lokalnych oraz europejskich.

Eurosuccess Consulting rozpoczęło swoją działalność w 2009 roku i od tamtej pory zyskało uznanie jako ważny gracz na cypryjskim i europejskim rynku edukacyjnym. Głównym celem tej organizacji jest dostarczanie informacji i wsparcia, zarówno jednostkom, jak i przedsiębiorstwom, w zakresie wykorzystywania funduszy europejskich i krajowych. Poprzez efektywne korzystanie z dostępnych funduszy, Eurosuccess Consulting pomaga swoim klientom w realizacji ich strategicznych celów, spełnianiu potrzeb operacyjnych oraz osiąganiu sukcesów w różnych dziedzinach.

Ważnym aspektem działalności organizacji jest udział w projektach zarówno jako koordynator, jak i partner. Eurosuccess Consulting bierze aktywny udział w programach i inicjatywach europejskich, takich jak Uczenie się przez całe życie, ERASMUS + czy programy w dziedzinie sprawiedliwości. Ponadto, organizacja jest jednym z organów oceniających propozycje projektów składane w ramach różnych programów Unii Europejskiej.

Eurosuccess Consulting posiada również znaczące doświadczenie w opracowywaniu materiałów, narzędzi i metodologii dotyczących różnych kompetencji, w tym narzędzi informatycznych do celów oceny i szkolenia oraz środowisk e-learningowych. Ich działalność obejmuje różne grupy wiekowe i społeczne, od dzieci i młodzieży po dorosłych, przedsiębiorców, kadry zarządzającej i pracowników, a także grupy szczególnie potrzebujące wsparcia, takie jak osoby z grupy NEET, więźniowie i byli więźniowie.

Eurosuccess Consulting jest również aktywnym uczestnikiem wielu prestiżowych organizacji, takich jak Europejskie Forum Edukacji i Szkolenia Zawodowego (EfVET), Rada Handlu Międzynarodowego (International Trade Council), Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Więziennej (European Prison Education Association, EPEA) czy Europejska Sieć Polityki Kluczowych Kompetencji w Szkolnictwie (KeyCoNet Network). To tylko kilka przykładów organizacji, z którymi Eurosuccess Consulting współpracuje na co dzień.

Dzięki swojemu doświadczeniu, wiedzy i szerokiemu kręgu partnerów, zarówno na Cyprze, jak i za granicą, Eurosuccess Consulting jest w stanie skutecznie wspierać rozwój projektów i inicjatyw o znaczeniu lokalnym i międzynarodowym. Organizacja ta cieszy się uznaniem zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, co potwierdza jej zaangażowanie w sektorze edukacyjnym.

Nasza współpraca z Eurosuccess Consulting to nie tylko okazja do zdobywania nowej wiedzy i doświadczenia, ale także możliwość budowania trwałych relacji i wymiany najlepszych praktyk w obszarze edukacji dorosłych. Wspólnie z tą wyjątkową organizacją jesteśmy gotowi na kolejne wyzwania i innowacje w dziedzinie edukacji.

Dziękujemy Eurosuccess Consulting za możliwość współpracy i zaangażowanie w nasz projekt “Edukacja Bez Granic”. Wspólnie jesteśmy gotowi na odkrywanie nowych horyzontów w edukacji dorosłych!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content