Określenie tematu i celów szkolenia

Określenie tematu i celów szkolenia

Temat oraz cele szkolenia powinny wynikać bezpośrednio z analizy potrzeb szkoleniowych. Formułowanie celów szkolenia online przebiega analogicznie jak w sytuacji szkolenia stacjonarnego.

Cele szkolenia to inaczej określenie tego, jakich zmian oczekujemy po jego zakończeniu, kiedy nastąpią te zmiany oraz jak będzie można ocenić, czy rzeczywiście do nich doszło (por. Łaguna i Fortuna, 2015). W literaturze wyróżnia się dwa rodzaje celów szkolenia – cel ogólny i cele szczegółowe.

Cel ogólny, podstawowy – wskazuje kierunek dążeń, jest sformułowany w sposób ogólny, czasami wieloznaczny.

Cele szczegółowe, operacyjne – dokładnie określają wyniki, jakie mają być osiągnięte po zakończeniu szkolenia. Zazwyczaj precyzują, co uczestnicy będą wiedzieli i potrafili oraz jak zmienią się ich postawy po szkoleniu (por. Łaguna i Fortuna, 2015).

tekst: Iwona Ulfik-Jaworska

Jeśli chcesz poznać przykłady określania celów ogólnych i szczegółowych, pobierz darmowego e-booka ”Edukacja i spotkania online – angażujące formy prowadzenia zajęć”, który dostępny jest tu: POBIERZ E-BOOKA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content