Czy osiągnęliśmy cel projektu?

Czy osiągnęliśmy cel projektu?

W ramach projektu “CZERWONE ŚWIATŁO NA TWOJEJ GRANICY” z powodzeniem osiągnięto główny cel, jakim było wzmocnienie umiejętności ochrony swoich granic i obrony własnej osoby u 550 dzieci oraz 50 profesjonalistów pracujących z nimi na terenie województwa lubelskiego w okresie od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku. Projekt ten stanowił odpowiedź na pilny problem niskich kompetencji w zakresie ochrony granic osobistych i obrony własnej osoby u dzieci i młodzieży, którzy doświadczyli przemocy.

Przemoc wobec dzieci i młodzieży to problem globalny, który niesie ze sobą liczne konsekwencje zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Dzieci i młodzież, którzy doświadczają przemocy, często nie tylko cierpią fizycznie i emocjonalnie, ale również mogą doświadczyć trwałych szkód w zakresie zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Jednym z istotnych aspektów przeciwdziałania przemocy jest nauka ochrony granic osobistych i umiejętności obrony własnej osoby.

Projekt “CZERWONE ŚWIATŁO NA TWOJEJ GRANICY” był odpowiedzią na ten wyzwanie. Poprzez różnorodne działania i inicjatywy edukacyjne, projekt dostarczył nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności dzieciom i młodzieży, które pomogą im zrozumieć znaczenie stawiania granic i obrony przed przemocą.

Gra edukacyjna “Czerwone światło na Twojej granicy”, opracowana w ramach projektu, stała się cennym narzędziem, które pomagało dzieciom i młodzieży w nauce i praktyce stawiania granic oraz umiejętności obrony własnej osoby. Ta innowacyjna gra, dostępna zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim, była dostosowana do różnych grup wiekowych, dzięki czemu mogła dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców.

Przeprowadzone warsztaty zarówno dla dzieci, jak i profesjonalistów pracujących z nimi, dostarczyły praktycznych narzędzi i umiejętności w zakresie rozpoznawania przemocy, radzenia sobie z emocjami, rozwijania asertywności oraz nauki stawiania granic. Te warsztaty były miejscem, w którym dzieci mogły zdobyć pewność siebie i umiejętność ochrony swoich granic, a profesjonaliści mogli poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi, które doświadczały przemocy.

Projekt nie ograniczał się jedynie do działań edukacyjnych. Konferencje, publikacje online, szkolenia asynchroniczne i inne działania upowszechniające miały na celu dotarcie do jak największej liczby osób i instytucji, aby przekazać istotność nauki ochrony granic osobistych i umiejętności obrony własnej osoby, zwłaszcza w kontekście przeciwdziałania przemocy.

W wyniku zrealizowanych działań, projekt “CZERWONE ŚWIATŁO NA TWOJEJ GRANICY” wnosi znaczący wkład w budowę świadomości i kompetencji niezbędnych do ochrony granic osobistych dzieci i młodzieży. To z kolei przyczynia się do tworzenia bezpieczniejszego i opartego na szacunku środowiska dla młodego pokolenia. Jesteśmy przekonani, że projekt stanowił ważny krok w kierunku przeciwdziałania przemocy i wzmocnienia umiejętności ochrony własnych granic i obrony osobistej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content