Rozwój granic u dziecka

Rozwój granic u dziecka

👉Granice nie są czymś wrodzonym. Jakość granic zależy od doświadczeń dziecka w procesie rozwoju i wychowania. Ich rozwój przebiega w kierunku zwiększania autonomii i kompetencji (mówienie„nie”).

Słynne dziecięce „NIE” to:

➡ oznaka rozwijającej się autonomii u dziecka

➡ mówi o rozwijających się granicach

➡ wskazuje na większą świadomość siebie, większe kompetencje, samodzielność

➡ stanowi bazę dla przyszłych relacji społecznych

Przez mówienie „nie” dziecko odkrywa to, co dla niego ważne 🙂 (Żyliński 2022).

Zakłócenia rozwoju granic osobistych jest wówczas, gdy:

  • kiedy potrzeby dziecka nie były respektowane przez rodziców/opiekunów (zaniedbywanie, przemoc w rodzinie, autorytarny styl wychowania), nabywa ono przekonanie, że jego potrzeby nie są ważne;
  • parentyfikacja – dziecko podejmuje rolę opiekuna dla pozostałych członków rodziny, troszczy się o potrzeby innych, swoje potrzeby ignoruje.

Zakłócenia rozwoju granic powodują u dzieci zaniżona samoocenę i lęk przed odrzuceniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content