Korzyści płynące z wykorzystania z fotografii w szkoleniach dla osób dorosłych

Korzyści płynące z wykorzystania z fotografii w szkoleniach dla osób dorosłych

Wykorzystanie fotografii w edukacji osób dorosłych może być skutecznym narzędziem do realizacji celów szkoleniowych. Poniżej przedstawiam korzyści płynące z wykorzystania z fotografii w szkoleniach dla osób dorosłych:

  1. Wizualna ilustracja omawianych zagadnień w formie fotografii ułatwia uczestnikom zrozumienie prezentowanych treści zwłaszcza w sytuacji kiedy omawiamy złożone koncepcje np. trener może zaprezentować zdjęcie przedstawiające dwie osoby patrzące na ten sam obiekt z różnej strony, aby wytłumaczyć uczestnikom różne perspektywy np. perspektywa dorosłego i dziecka lub menadżera i członków zespołu. Tego typu ćwiczenie może być początkiem dyskusji na temat różnic w postrzeganiu społecznym.
  2. Obrazy prezentowane w formie fotografii mogą być przez uczestników łatwiej zapamiętywane. Dla przykładu w sytuacji kiedy chcemy wprowadzić kilka nowych definicji lub pojęć możemy poprosić uczestników o ich przeczytanie i przyporządkowanie do konkretnej fotografii.
  3. Fotografie przyciągają uwagę uczestników, zwiększają tym samym ich zainteresowanie i zaangażowanie w szkolenie. Dla przykładu trener może wykorzystać zdjęcie jako zagadkę kolejno odsłaniając poszczególne jego fragmenty.
  4. Fotografie można również wykorzystać do zwiększenia motywacji do uczenia np. prezentując zdjęcia znanych osób, które osiągnęły sukces w obszarze, który jest przez nas prezentowany.
  5. Fotografie urozmaicają i uatrakcyjniają przebieg szkoleń, możemy je wykorzystać w sytuacji spadku energii w grupie do pobudzenia aktywności uczestników – warto wykorzystać fotografie do połączenia uczestników w kilka podgrup pracujących nad określonym zagadnieniem.

Więcej na ten temat przeczytacie w darmowym e-booku “Sztuka tradycyjna i narzędzia artystyczne ICT w niezawodowej edukacji osób dorosłych.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content