Agresja rówieśnicza wśród dzieci i młodzieży – Skutki

Agresja rówieśnicza wśród dzieci i młodzieży – Skutki

Agresja rówieśnicza ma poważne skutki zarówno dla ofiar, jak i sprawców oraz może wpływać na ogólny klimat szkoły lub środowiska, w którym dziecko się rozwija. Poniżej wymieniamy najważniejsze skutki agresji rówieśniczej:

Skutki dla ofiar:

 1. Problemy emocjonalne: Ofiary agresji rówieśniczej często doświadczają silnych emocji, takich jak lęk, smutek, poczucie osamotnienia i depresja. Często czują się bezradne i bezsilne w obliczu prześladowania.
 2. Obniżona samoocena: Ciągłe prześladowanie i upokarzanie mogą doprowadzić do spadku samooceny u ofiar. Zaczynają wierzyć, że są gorsi niż inni i nie zasługują na szacunek.
 3. Problemy akademickie: Agresja rówieśnicza może wpłynąć na osiągnięcia szkolne ofiar, ponieważ ciągły stres i niepokój utrudniają im skupienie się na nauce.
 4. Izolacja społeczna: Ofiary często unikają towarzystwa rówieśników, aby uniknąć dalszych ataków. Mogą czuć się wyizolowani i niezrozumiani.
 5. Skutki długoterminowe: Długotrwałe doświadczanie agresji rówieśniczej może prowadzić do poważniejszych problemów zdrowotnych, takich jak zaburzenia depresyjne czy zaburzenia lękowe.
 6. Ryzyko samookaleczeń i myśli samobójczych: Agresja rówieśnicza może doprowadzić ofiary do stanów emocjonalnych, w których zaczynają rozważać samookaleczenia lub myśli samobójcze.

Skutki dla sprawców:

 1. Trudności w nawiązywaniu zdrowych relacji: Agresorzy często mają trudności w nawiązywaniu pozytywnych i zdrowych relacji z innymi. Ich agresywne zachowanie odpycha innych ludzi.
 2. Problemy szkolne i dyscyplinarne: Szkoły często podejmują działania dyscyplinarne wobec agresorów, co może prowadzić do trudności szkolnych i konsekwencji w przyszłości.
 3. Niskie zrozumienie i empatia: Agresorzy często mają trudności z rozumieniem uczuć innych ludzi i brakiem empatii wobec ofiar.
 4. Zwiększone ryzyko problemów zachowania: Agresja rówieśnicza może być początkiem innych problemów zachowania w przyszłości, co może wpłynąć na ich życie osobiste i zawodowe.

Wpływ na klimat szkoły:

 1. Obniżenie satysfakcji uczniów z nauki: Klimat szkoły, w którym występuje agresja rówieśnicza, może negatywnie wpłynąć na satysfakcję uczniów z nauki i chęć uczestnictwa w zajęciach szkolnych.
 2. Zwiększenie obawy i lęku: Obecność agresji rówieśniczej może powodować, że uczniowie odczuwają lęk i obawę, zarówno dla siebie, jak i dla swoich kolegów.
 3. Zakłócenie procesu nauki: Agresja rówieśnicza może zakłócać normalny proces nauki i utrudniać skupienie się uczniów na zdobywaniu wiedzy.

Podsumowując, agresja rówieśnicza ma poważne i wieloaspektowe skutki zarówno dla ofiar, jak i sprawców, a także wpływa na ogólny klimat szkoły lub środowiska, w którym dzieci i młodzież spędzają czas. Dlatego ważne jest podejmowanie skutecznych działań przeciwdziałania agresji rówieśniczej, aby stworzyć bezpieczne i wspierające środowisko dla wszystkich uczniów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content