ZARZĄD FUNDACJI Rozwoju i Edukacji PROEDU

WICeprezes zarządu

Ewa kalińska-Grądziel

Psycholog/ psychoterapeuta/ rekomendowany trener I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od ponad 20 lat zajmuje się projektowaniem i realizacją projektów edukacyjno/rozwojowych

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń związanych 
z rozwojem kompetencji menedżerskich i trenerskich. Realizuje projekty związane z rozwojem osobistym i zawodowym. Jako psychoterapeutka – pracuje w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym, prowadząc poradnictwo indywidualne i psychoterapię osób dorosłych oraz grupy terapeutyczne i rozwojowe. Prowadzi również treningi interpersonalne. Zrealizowała ponad 12000 godzin szkoleniowych i superwizyjnych, w tym ponad 3000 godzin szkoleń dla kadry trenerskiej.

Od 2012 lat jest aktywnie związana z sektorem organizacji pozarządowych. Jest członkiem  Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Aktywności BONA FIDES w Lublinie. Zajmuje się pisaniem projektów, ich realizacją i koordynacją. Współpracuje jako konsultant i ekspert zajmując się doradztwem w zakresie tworzenia i realizacji programów ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów społecznych.

+48 502 140 778

prezes zarządu

dr wiesław talik

Doktor psychologii, coach, rekomendowany trener I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jest czynnym trenerem od 2006 roku. Opracowuje i prowadzi szkolenia oraz warsztaty z zakresu kompetencji miękkich dla menadżerów, pracowników, przedsiębiorców, nauczycieli i młodzieży. Zrealizował ponad 7000 godzin szkoleniowych, w tym ponad 1300 godzin szkoleń typu train the trainer. Specjalizuje się w szkoleniach  zakresu zarządzania zespołem, komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, procesów grupowych, asertywności, planowania kariery zawodowej. Prowadzi niedyrektywne treningi interpersonalne. Jest właścicielem Szkoły Trenerów PROGRESS w Lublinie.

Jest ekspertem w międzynarodowych, innowacyjnych projektach dotyczących opracowywania profili i diagnozy kompetencji, klimatu organizacyjnego, preferencji zawodowych, a także autorem metod (GuidEU, LAMOS, OSTESA, ComTal-Team Member, ComTal-Group Coach, ComPM, KIK-PZ, M-ASTRA, ASTRA-MANAGER, ASTRA-STARTER, Test Edukacja-Zawód) do badania kompetencji menadżerów oraz pracowników oraz preferencji zawodowych. Realizuje także projekty związane z procesami rekrutacyjnymi oraz wspierające przedsiębiorczość, ekonomię i politykę społeczną. Jest również autorem kilkunastu publikacji naukowych na temat rozwoju osobistego i pomiaru kompetencji.

+48 604 179 323

Skip to content