Tematy warsztatów w ramach projektu

Tematy warsztatów w ramach projektu

Warsztaty dla profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą (nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy)

  • Konsekwencje emocjonalne przemocy wobec dzieci
  • Zasady pomagania w sytuacji naruszania granic fizycznych i emocjonalnych
  • Uczenie dzieci i młodzieży stawiania granic i ich ochrony
  • Gra “Czerwone światło na Twojej granicy” – wykorzystanie podczas realizowanych lekcji i zajęć grupowych
  • Konspekt realizacji zajęć z wykorzystaniem gry

Warsztaty dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem gry „Czerwone światło na Twojej granicy”

Cel warsztatów: rozwój umiejętności stawiania granic i obrony przed przemocą przez dzieci.
Tematyka warsztatów:

  • Rozpoznawanie przemocy – czym jest przemoc?
  • Emocje towarzyszące przemocy i naruszaniu granic
  • Asertywność i obrona siebie
  • Uczenie dzieci stawiania granic – wykorzystanie gry “Czerwone światło na Twojej granicy”
  • Kto może mi pomóc w obronie siebie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content