Szkolenia uczestników projektu

Szkolenia uczestników projektu

W ramach projektu”NGO – działajmy, nie zwalniajmy”, uczestnicy przeprowadzili 100 szkoleń.

Ich tematyka była następująca:

 1. Tematyka NGO (np. Wolontariat w NGO • Fundraising w organizacjach pozarządowych • Zbiórki publiczne online • Dostępność stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami • Księgowość i sprawozdawczość w NGO • Dostępność NGO • Motywowanie w NGO • FB w organizacji • Fotografia w prowadzeniu social mediów)
 2. Kompetencje miękkie (np. Potęga relacji • Jak nie dać się oszukać własnym oczom? – uwarunkowania ludzkiej percepcji i ich wpływ na postrzeganie społeczne • Sztuka komunikacji – warsztaty online • Jak się zmotywować do pracy, życia i spełniania marzeń? • Efektywna komunikacja interpersonalna • Asertywność • Rozwiązywanie konfliktów • Zmiana poziomów świadomości w efektywnym działaniu • Jak planować i nie zwariować?)
 3. Internet i bezpieczeństwo w sieci (np. Cyberbezpieczeństwo • Bezpieczne korzystanie z internetu • Bezpieczeństwo w sieci • Internet dla seniorów • Poznawaj świat przez internet • Cyfrowa kultura)
 4. Emocje i stres (np. Trening radzenia sobie ze stresem • Trening uważności • Podstawy mindfulness • Jak planować i nie zwariować • Nastolatki w obliczu stresu • Głęboka relaksacja z wodą. Techniki relaksacji i ceremonie kąpielowe dla harmonii duszy, umysłu i ciała • Odpoczynek w naturze. Jak regenerować się w czasie wakacji?)
 5. Prawo i mediacje (np. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – szkolenie dla nauczycieli • Prawne aspekty terapii środowiskowej • Jak trafić do serca i umysłu sędziego – mowa retoryczna • Pełnomocnik w mediacji • Mediacje karne dla mediatorów • Jak wspierać strony w mediacjach gospodarczych? • Nieruchomości w mediacji • Jak podzielić majątek w mediacji?)
 6. Rodzicielstwo (np. 3 sposoby na dobry feedback • Ojcostwo XXI wieku. Fakty, wyzwania, dobre praktyki • Dojrzewanie córek – warsztaty dla mam • Zarządzanie sobą w czasie dla mam • Stawianie granic dzieciom)
 7. Zdrowie i płodność (np. Jak dokonywać właściwych decyzji żywieniowych w cukrzycy typu II? • Powrót płodności podczas karmienia piersią • Fizjologiczne podstawy metod rozpoznawania płodności • Zaburzenia integracji sensorycznej – wpływ na rozwój dziecka z lekkim upośledzeniem umysłowym • ABC płodności • Zalety programu oczyszczającego „30 dni do zdrowego stylu życia • Czy to depresja? Warsztaty o tematyce zdrowia psychicznego i wsparcia nieprofesjonalnego)
 8. Rynek pracy (np. Skuteczne szukanie zatrudnienia • Jak szukać pracy? • Job crafting – dobre praktyki • Rozwój kompetencji pracowników – jak efektywnie planować i korzystać ze źródeł dofinansowania)
 9. Edukacja (np. Ewaluacja spotkań online • Gry i zabawy integracyjne na szkoleniu  •  Zajęcia z angielskiego online dla dzieci i młodzieży po pandemii – czy to nadal ma sens? • Gry i zabawy świetlicowe  •  Angażujące warsztaty – jak je prowadzić?)
 10. Aktywność społeczna (np. Smart Villages na obszarze LGD Chata Kociewia • Jak pozyskać środki na działalność społeczną z Funduszu Akumulator Społeczny? • O samorządzie przy kawie • Działalność transnarodowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej w perspektywie Covid • Rola i zadania animatora lokalnego)
 11. Inne (np. •  Kreatywne tworzenie przedmiotów kreatywnych •  Arteterapia •  Organizacja kolonii od A do Z •  Osoba niewidoma w przestrzeni publicznej •  Niemarnowanie żywności • Światowe życie Twoich ubrań)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content