Rodzaje przemocy

Rodzaje przemocy

Wg Zespołu Stowarzyszenia “Niebieska Linia”

istnieją różne rodzaje przemocy, które możemy podzielić na:

  • przemoc fizyczną – naruszanie nietykalności fizycznej. Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem powodującym uszkodzenie ciała lub niosącym takie ryzyko.
  • przemoc psychiczną – naruszenie godności osobistej. Przemoc psychiczna zawiera przymus i groźby np.: obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie itp. Przemoc psychiczna jest najczęstszą formą przemocy i jest trudna do udowodnienia.
  • przemoc seksualną – naruszenie intymności. Przemoc seksualna polega na zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania jej o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić.
  • przemoc ekonomiczną – naruszenie własności. Przemoc ekonomiczna wiąże się celowym niszczeniem czyjejś własności, pozbawianiem środków lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia potrzeby.
  • zaniedbanie – naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich. Jest formą przemocy ekonomicznej i oznacza np.: nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie itp.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat rodzajów przemocy i poznać jej formy oraz skutki, zachęcamy do przeczytania całego artykułu na oficjalnej stronie Niebieskiej Linii https://www.niebieskalinia.info/index.php/przemoc-w-rodzinie/8-rodzaj-przemocy

Artykuł powstał na podstawie tekstu na powyższej stronie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content