Realizacja działań pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

PROJEKT „Realizacja działań pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików”

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2023 r.

TERMIN REALIZACJI: 22.06 – 30.09..2023

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym po- przez wspieranie procesu zdrowienia i rozwoju dorosłych osób dotkniętych syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików w okresie od dnia 22 czerwca 2023 r. do dnia 30 września 2023r.

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

  1. Grupowa terapia psychologiczna w formie treningu interpersonalnego (30 godzin) w dniach:

I grupa: 3-5 sierpnia 2023r.

oraz

II grupa: 21-23 września 2023 r.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny: 502 140 778 lub mailowy ewagradziel@gmail.com.

Skip to content