Realizacja działań pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

PROJEKT „Realizacja działań pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików”

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2022 r.

TERMIN REALIZACJI: 30.05 – 31.10.2022

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym poprzez wspieranie procesu zdrowienia i rozwoju dorosłych osób dotkniętych syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików z terenu Lublina w okresie od 30 maja do 31 października 2022.

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

  1. Indywidualna terapia psychologiczna.
  2. Grupowa terapia psychologiczna w formie treningu interpersonalnego w dniach 29.09-01.10.2022 (30 godzin)

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny: 502 140 778 lub mailowy ewagradziel@gmail.com.

Skip to content