Realizacja działań pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

PROJEKTRealizacja działań pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików”

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2021 r.

TERMIN REALIZACJI: 03.09 – 20.10.2021

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym poprzez wspieranie procesu zdrowienia i rozwoju dorosłych osób dotkniętych syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików z terenu Lublina w okresie od 03 września do 20 października 2021

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

  1. Indywidualna terapia psychologiczna.
  2. Grupowa terapia psychologiczna w formie treningu interpersonalnego w dniach 29.09-02.10.2021 (30 godzin)

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny: 502 140 778 lub mailowy ewagradziel@gmail.com.

Skip to content