NGO - działajmy, nie zwalniajmy

TYTUŁ PROJEKTU
“NGO – DZIAŁAJMY NIE ZWALNIAJMY”

FINANSOWANIE PROJEKTU
Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030

TERMIN REALIZACJI
01.06.2021 – 31.12.2022

CEL GŁÓWNY
Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji prowadzenia spotkań i edukacji w formie zdalnej przez 150 pracowników, współpracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych z terenu całej Polski

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

  1. Opracowanie podręcznika – “Edukacja i spotkania online – angażujące formy prowadzenia zajęć” w formie PDF interaktywnego (publikacja będzie zawierała w sobie opis sprawdzonej strategii adaptacji usługi edukacyjnej do świata online).
  2. Konferencja online otwierająca projekt “Interaktywne sposoby prowadzenia spotkań i edukacji online” – termin: 28 IX 2021 godz. 17.00-20.15              
  3. Realizacja szkoleń “Prowadzenie szkoleń i spotkań edukacyjnych online” (10 grup, 100 uczestników, 30h) – termin: X 2021 – X 2022
  4. Akcja edukacyjna wdrożeniowa “NGO – działamy – nie zwalniamy” – termin: X 2021 – X 2022
  5. Konferencja podsumowująca projekt – termin: 18 XI 2022 GODZ. 17.00 – 20.15  

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie i zakwalifikowania w pierwszym etapie rekrutacji jest 

złożenie przez Kandydata/kę wstępnego formularza rekrutacyjnego.

Następnie skontaktujemy się z Państwem, aby pomóc w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych i odpowiedzieć na ewentualne pytania. Jeśli wolą Państwo złożyć komplet dokumentów od razu, należy je pobrać oraz odesłać do nas skanem.

Formularz rekrutacyjny musi być opatrzony dwoma podpisami:

  1. własnoręcznym, czytelnym podpisem Kandydata/ki wraz z datą wypełnienia formularza rekrutacyjnego oraz oświadczeń
  2. podpisem członka zarządu organizacji pozarządowej którą reprezentuje osoba zgłaszająca się do udziału w projekcie.

Zgłoszenia udziału do projektu odbywają się w formie online.

Skany wypełnianych formularzy rekrutacyjnych Kandydaci do projektu wysyłają na adres: projekt@fundacjaproedu.org.pl
 
Po zakończeniu naboru dokumentów rekrutacyjnych Komisja Rekrutacyjna dokona weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych pod kątem spełnienia kryteriów formalnych.
 
 

_______________________________________

 

Skontaktuj się z nami!

projekt@fundacjaproedu.org.pl

tel. 737 330 021

adres:

ul. Niecała 4/5a

20-080 Lublin

 

Skip to content