Kim jest trener?

Kim jest trener?

Być może chciałbyś w przyszłości pracować jako trener, ale nie wiesz jak to zrealizować? Od takiej wątpliwości zaczynało wielu trenerów, ponieważ zawód trenera jest zawodem stosunkowo nowym. Kojarzy się on z wysokimi zarobkami, kompetencjami i wiedzą oraz częstymi wyjazdami.

Warto wiedzieć, że w o Klasyfikacji Zawodów i Specjalności zawód trenera widnieje w grupie zawodów specjalistycznych (specjaliści ds. nauczania i wychowania) pod kodem 235915 – wykładowca na kursach (edukator, trener). Jednak z uwagi na fakt, iż jest to stosunkowo nowa profesja to nie ma jeszcze regulacji prawnych nadających uprawnienie do wykonywania tego zawodu. Wykładać może niemal każdy, kto posiada kompetencje i wiedzę. To właściciele firm szkoleniowych decydują z kim będą współpracować lub zamawiający szkolenie decydują się na współpracę z tą, a nie inną osobą.

Aby jednak profesjonalnie pracować jako trener warto przygotować się do wykonywania tego zawodu. Najlepiej jest ukończyć szkołę trenerów, studia podyplomowe lub kilkudziesięciogodzinne szkolenie przygotowujące do tego zawodu. Trener najczęściej wspiera w rozwoju osoby dorosłe, stąd kurs pedagogiczny nie jest wystarczający.

Ewa Kalińska-Grądziel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content