Kim jest trener?

Kim jest trener?

W podręcznikach zapewne znajdziecie wiele definicji trenera i listy ról, jakie pełni. W zależności od projektu szkoleniowego, oczekiwań klienta, tematyki szkolenia zadania trenera się różnią. Tym samym stworzylibyśmy różne definicje tego, kim właściwie jest trener.

Dla mnie trener łączy w sobie wielu zadań, profesji i kompetencji.

✅ Na samym początku realizacji projektu szkoleniowego trener jest BADACZEM – analizuje sytuację w firmie, identyfikuje potrzeby rozwojowe uczestników szkolenia, które ma przeprowadzić.

Następnie jest PROJEKTANTEM – tworzy program i scenariusz szkolenia, tak aby był „szyty na miarę” dla konkretnej grupy osób.

✅ Później oczywiście jest PROWADZĄCYM szkolenie – do tego zadania najczęściej ogranicza się powszechne rozumienie pracy trenera (bywa utożsamiany z nauczycielem, wykładowcą). Moim zdaniem na tym etapie głównym zadaniem trenera jest inspirowanie do zmian – takie prowadzenie szkolenia, aby uczestnicy chcieli i potrafili sobie odpowiedzieć na pytania co i jak mogą zmienić w swojej pracy/w swoim życiu. Cały warsztat trenerski, metody szkoleniowe z jakich trener korzysta powinny być podporządkowane korzyściom, jakie uczestnicy powinni wynieść ze szkolenia.

Można by też powiedzieć, że po trochu jest tutaj ➡️ coachem, ➡️ moderatorem, ➡️ facylitatorem, ➡️ ekspertem, ➡️ doradcą, ➡️ mentorem. ✅ Trener jest też EWALUATOREM – ocenia efekty szkolenia, sprawdza, czy cele jakie zostały ustalone na samym początku zostały osiągnięte i czy zaszła zamiana w zakresie kompetencji, zachowań uczestników szkolenia.

Trener może też być ORGANIZATOREM szkolenia – dbać o całą logistykę i organizację związaną ze szkoleniem (zakupy materiałów szkoleniowych i ich wydruk, rezerwacje hotelu i sali szkoleniowej itp.).

dr Wiesław Talik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content