Jaki jest cel tego projektu?

Jaki jest cel tego projektu?

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji prowadzenia spotkań i edukacji w formie zdalnej.

Osoby uczestniczące w projekcie poznają i przetestują model wdrożenia
kompetencji prowadzenia działań edukacyjnych online.
Ich macierzyste organizacje będą mogły ten model upowszechniać u siebie adoptując go do swoich aktualnych potrzeb.
Projekt ma charakter systemowy. Służy wzmocnieniu całego sektora pozarządowego w Polsce i podniesieniu jakości oraz standardów jego działań edukacyjnych. Działania zaplanowane w ramach projektu: podręcznik w formie PDF, konferencje i szkolenia będą dostępne dla szerokiego grona odbiorców. W projekcie zaplanowaliśmy minimalną ilość osób, które będą mogły uczestniczyć w działaniach projektowych. Ilość uczestników konferencji może być większa, ponieważ platforma na której
będziemy pracować umożliwia nam udział maksymalnie 300 osób w trakcie jednorazowego wydarzenia.

Zakres projektu jest ponadwojewódzki i ogólnopolski. W projekcie zakładamy opisanie i przetestowanie modelu, który wykorzystywaliśmy do tej pory prowadząc działania edukacyjne w naszej Fundacji.

Skip to content