Informacje o grze stworzonej w ramach projektu

Informacje o grze stworzonej w ramach projektu

W ramach projektu opracujemy grę dla dzieci i młodzieży „Czerwone światło na TWOJEJ granicy” – do wykorzystania przez profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Gra będzie opracowana dla dzieci w wieku 6-14 lat. Jej celem będzie poznanie prawidłowych sposobów stawiania i bronienia swoich granic w sytuacjach ryzyka ich przekroczenia.

Gra stosowana będzie przez osoby pracujące z dziećmi, zagrożonymi ryzykiem doświadczania przemocy lub będących jej świadkami. Gra będzie składała się z: instrukcji obsługi, planszy, kart z zadaniami, kart określających różne sposoby obrony swoich granic. W ramach gry zostanie stworzonych zostanie 100 kart.

Gra będzie opracowana również w języku ukraińskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content