Edukacja bez granic | Education without borders

Typ akcji: KA122-ADU – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry w sektorze edukacji dorosłych

cele projektu:

Rozwój kompetencji w zakresie stosowania innowacyjnych metod pracy edukacyjnej

z osobami dorosłymi przez 6 uczestników mobilności. Uczestnicy wezmą udział w szkoleniu “Traditional Arts and ICT Art Tools for Teaching your Subjects and Promoting Life Skills” w European Academy of Creativity (Hiszpania – Barcelona).

Rozwój kompetencji w zakresie realizacji edukacji hybrydowej

przez 8 uczestników job shadowing w organizacji G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED na Cyprze w Nikozji. Uczestnicy projektu poznają: aspekty techniczne realizacji edukacji hybrydowej, przygotowanie i planowanie wydarzenia edukacyjnego hybrydowego, realizacja wydarzenia hybrydowego, metody realizacji celów w wydarzeniach hybrydowych, budowanie grupy łączonej.

artykuły:

Partnerzy:

G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED

European Academy of Creativity

Skip to content