Działania w projekcie

Działania w projekcie

Projekt “NGO online – działajmy nie zwalniajmy” odpowiada na potrzebę przeniesienia działań realizowanych przez organizacje pozarządowe do świata online z uwagi na ograniczenia epidemiologiczne. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji prowadzenia spotkań i edukacji w formie zdalnej przez pracowników, współpracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych z terenu całej Polski.

Nasz projekt służy wzmocnieniu całego sektora pozarządowego w Polsce i podniesieniu jakości oraz standardów jego działań edukacyjnych.

Działania w projekcie to:

 1. Opracowanie podręcznika w formie PDF – Online – angażujące formy prowadzenia” 
 2. Konferencja online otwierająca projekt “Interaktywne sposoby prowadzenia spotkań i edukacji online” – 15.IX.2021 godz. 17.00-20.15

              PROGRAM KONFERENCJI:

 1. Prezentacja celów i działań projektu “NGO online – działajmy, nie zwalniajmy”.
 2. Dobre praktyki NGO – sposoby działania w dobie pandemii.
 3. Techniki i metody wykorzystywane w budowaniu relacji z odbiorcami działań organizacji pozarządowych w dobie pandemii.
 4. Kompetencje edukatora ngo online.

 1. Szkolenia “Prowadzenie szkoleń i spotkań edukacyjnych online” – X 2021 – X 2022 (30h)

              PROGRAM SZKOLENIA: 

 • Aspekty techniczne związane z prowadzeniem szkoleń online
 • Specyfika szkoleń i spotkań online
 • Planowanie i ewaluacja spotkań online
 • Sposoby na interakcję z uczestnikami szkoleń online
 • Narzędzia ICT w szkoleniach online
 • Budowanie relacji w szkoleniach online – proces grupowy.

 1. Akcja edukacyjna wdrożeniowa “NGO – działamy – nie zwalniamy” – X 2021-X2022

 • opracowanie scenariusza szkolenia (z pomocą superwizora) 
 • udział w szkoleniu “Promocja szkolenia w mediach społecznościowych” – 5 godz.
 • realizacja autorskiego szkolenia w ustalonym z superwizorem terminie (czas trwania 60-120 min)

5. Konferencja podsumowująca projekt – 18 XI 2022 godz. 17.00-20.15

Skip to content