Czym jest przemoc?

 Czym jest przemoc?

Wg Zespołu Stowarzyszenia “Niebieska Linia”

przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody.

O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione takie warunki jak:

  • Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania – ktoś sadzi, że wie co jest dla drugiego dobre lub daje sobie prawo do decydowania w jego imieniu. Mając najlepsze intencje, chce spowodować, by było tak, jak on chce.
  • Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą – jest silniejsza fizycznie, psychicznie, materialnie, zawodowo, społecznie i w wymiarze tej przewagi oddziałuje na osobę słabszą, po to, by zmusić ją do podporządkowania swoim życzeniom.
  • Działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej – jedna osoba daje sobie prawo, by drugą uderzyć, obrazić, skrytykować, zabrać coś, nie dać. Nie liczy się z jej potrzebami, życzeniami, protestami, uczuciami. Traktuje daną osobę, jak przedmiot – pozbawiony praw.
  • Osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych – szkody mogą być wymierne i nie, widoczne i niedostrzegalne, natychmiastowe i odroczone w czasie

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego, co możemy nazywać przemocą i poznać konkretne przykłady, zachęcamy do przeczytania całego artykułu na oficjalnej stronie Niebieskiej Linii https://www.niebieskalinia.info/index.php/przemoc-w-rodzinie/6-co-to-jest-przemoc

Artykuł powstał na podstawie tekstu na powyższej stronie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content