Potrzeby i cele projektu

Potrzeby i cele projektu

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, tradycyjne metody nauczania nie zawsze są wystarczające. W miarę jak technologia i społeczeństwo rozwijają się, tak samo rozwija się również potrzeba innowacyjnych metod pracy edukacyjnej. Nowoczesne metody te przynoszą wiele korzyści, zarówno dla trenerów, jak i uczestników, oraz pozwalają na lepsze przygotowanie ludzi do wyzwań, które stawia przed nimi dzisiejsza rzeczywistość.

Nauka online i hybrydowa stały się standardem w dzisiejszym środowisku edukacyjnym. Szczególnie w kontekście globalnej pandemii COVID-19, nauczanie zdalne stało się nieodłączną częścią edukacji. Dzięki dostępowi do Internetu i narzędziom komunikacyjnym, uczestnicy mogą uczyć się z dowolnego miejsca na świecie. To otwiera nowe możliwości nauki, eliminując bariery geograficzne i umożliwiając dostęp do materiałów edukacyjnych na skalę globalną.

W ramach projektu” Edukacja bez granic” sześciu uczestników mobilności będzie miało unikatową okazję do uczestnictwa w szkoleniu “Traditional Arts and ICT Art Tools for Teaching your Subjects and Promoting Life Skills”. Szkolenie odbędzie się w renomowanej European Academy of Creativity w Barcelonie, Hiszpania. To inicjatywa, która nie tylko rozwija umiejętności uczestników w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania, ale także łączy tradycyjne dziedziny sztuki z technologią, tworząc inspirujące połączenie.

W ramach drugiej mobilności “Rozwój Kompetencji w Realizacji Edukacji Hybrydowej” ośmiu uczestników będzie miało niepowtarzalną szansę uczestnictwa w procesie job shadowing w organizacji G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED na Cyprze w Nikozji. Celem tej mobilności jest rozwinięcie umiejętności związanych z organizacją, prowadzeniem i efektywną realizacją wydarzeń edukacyjnych opartych na hybrydowym modelu nauczania.

Dzięki tym dwóm mobilnościom, czyli uczestnictwu w szkoleniu “Traditional Arts and ICT Art Tools for Teaching your Subjects and Promoting Life Skills” oraz w job shadowing “Rozwój Kompetencji w Zakresie Realizacji Edukacji Hybrydowej”, uczestnicy zdobędą umiejętności łączenia tradycyjnych metod nauczania z narzędziami cyfrowymi, co pozwoli im tworzyć atrakcyjne szkolenia i projekty edukacyjne. Dodatkowo, job shadowing umożliwi zdobycie praktycznych umiejętności związanych z realizacją edukacji hybrydowej, w tym obsługą technologii, planowaniem i prowadzeniem lekcji online oraz offline oraz efektywnym zarządzaniem grupami uczestników łączonymi. Te dwie mobilności łącznie pozwolą uczestnikom poszerzyć swoje kompetencje edukacyjne, otwierając drzwi do nowych i innowacyjnych sposobów nauczania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content