Analiza potrzeb szkoleniowych (społecznych)

Analiza potrzeb szkoleniowych (społecznych)

Efektywne szkolenie musi odpowiadać na realne i precyzyjnie określone potrzeby danej grupy (por. Łaguna i Fortuna, 2015; Woźniak, 2012). Dlatego przygotowanie spotkania online jest zazwyczaj poprzedzone analizą potrzeb szkoleniowych (albo społecznych), która pozwala ocenić, jakie są problemy i obszary wymagające określonej zmiany (np. w danej organizacji, instytucji albo konkretnej społeczności). W tego typu szkoleniach zmiana powinna dotyczyć rzeczywistości społecznej poprzez rozwiązywanie problemów określonej społeczności (np. ludzi starszych wykluczanych z rynku pracy, osób z niepełnosprawnością fizyczną). Zmianą tą może być na przykład wzrost zatrudnienia w danej grupie albo aktywizacja osób z niepełnosprawnością.

Projektowane szkolenie online powinno być dopasowane do specyfiki grupy docelowej zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Dlatego warto jak najlepiej poznać cechy, umiejętności oraz poziom doświadczenia u przyszłych uczestników. Dla projektowania szkolenia istotne jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi struktury wiekowej odbiorców, wykształcenia, zatrudnienia, posiadanych doświadczeń i poziomu wiedzy w zakresie tematyki danego szkolenia.

W przypadku planowania szkolenia online, istotna jest również analiza grupy docelowej w kontekście korzystania z internetu i posiadanego doświadczenia w wykorzystywaniu narzędzi ICT.

tekst: dr Iwona Ulfik-Jaworska

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o planowaniu szkoleń online, zachęcamy do pobrania naszego darmowego e-booka “”Edukacja i spotkania online – angażujące formy prowadzenia zajęć”, który dostępny jest tu: POBIERZ E-BOOKA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content